Ισότητα & ΕΣΠΑ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ


 Η επίτευξη της ισότητας των φύλων αποτελεί έναν από τους στόχους του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). 

Για την εδραίωσή της ως τομεακής πολιτικής με οριζόντιο χαρακτήρα παρέμβασης, έχουν επιτευχθεί μια σειρά από δεσμεύσεις διαχειριστικού αλλά και ουσιαστικού χαρακτήρα, που είναι: 

η εισαγωγή στο ΕΣΠΑ του Γενικού Στόχου 11: «Η ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη-απασχόληση – κοινωνική συνοχή)»,

η ρητή αναφορά που γίνεται στο πλαίσιο του Γενικού Στόχου 12: Βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων πολιτικών, κλπ, όπου αναφέρεται ότι: Σημαντικό οριζόντιο στόχο αποτελεί η αποτελεσματική ένταξη της εθνικής πολιτικής Ισότητας σε όλο το πεδίο της δημόσιας δράσης κλπ 

η δέσμευση πόρων, όπως ρητά αναφέρεται σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.), Τομεακά και Περιφερειακά, για την προαγωγή της ισότητας των φύλων με τον προσφορότερο τρόπο, με συγκεκριμένο ποσοστό από τον προϋπολογισμό του προγράμματος που θα καθοριστεί από την αντίστοιχη Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. 

ο σχεδιασμός υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων υπέρ των γυναικών και δράσεων στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας και απασχόλησης, καθώς και η ενσωμάτωση της ισότητας στο σχεδιασμό και εφαρμογή δράσεων σε Επιχειρησιακά Προγράμματα. 

η ένταξη ιδιαίτερου άξονα προτεραιότητας με τίτλο: «Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλος το εύρος της Δημόσιας Δράσης» στο Ε.Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ του Υπουργείου Εσωτερικών. O Άξονας αυτός σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και το Γενικό Στόχο 11 του Ε.Σ.Π.Α., έτσι ώστε το Ε.Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ να διασφαλίζει: την προώθηση της ισότητας των φύλων με συγκεκριμένες δράσεις καθώς και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, οριζόντια, στο σύνολο των παρεμβάσεων του. Στόχος του Άξονα ΙΙΙ είναι η βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των μηχανισμών και των δομών σχεδιασμού, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων και των πολιτικών ισότητας καθώς και η αποτελεσματική ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης, στο επίπεδο της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης μέσα από την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και των Μ.Κ.Ο. Έμφαση επίσης δίνεται στην ενίσχυση της παρουσίας και συμμετοχής των γυναικών στο δημόσιο και κοινωνικό τομέα και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 

Πηγή: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

  

ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ


  Η έμφυλη βία είναι μια κατάφωρη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με διάφορες σοβαρές επιπτώσεις στην ευρύτερη ζωή μιας κοινότητας και ένα ευρύ φάσμα επιπτώσεων στη σωματική, σεξουαλική, αναπαραγωγική και ψυχική ζωή όλων των εμπλεκομένων (ανδρών-γυναικών και των παιδιών τους). 

·    Οι διεθνείς στατιστικές λένε ότι ως μια στις τρεις γυναίκες έχει βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία τουλάχιστον μια φορά στη ζωή της. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι μητέρες, αδελφές, κόρες, ανιψιές, εγγονές, ξαδέλφες μας ή ακόμα και εμείς οι ίδιες το έχουμε υποστεί αυτό με κάποιο τρόπο. 
·    Τα πάντα σχετικά με την έμφυλη βία έχουν να κάνουν με την εξουσία και τον έλεγχο. 
·    Η διεθνής εμπειρία λέει επίσης ότι μια γυναίκα μπορεί να καταγγείλει μέχρι και 10 φορές το σύντροφο που την κακοποιεί μέχρι να αποφασίσει να φύγει από την κακοποιητική σχέση.
·    Η έμφυλη βία δεν γνωρίζει έντονες κοινωνικοοικονομικές διαφορές. Ωστόσο συνήθως οι γυναίκες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και μικρή επιρροή στην κοινότητά τους τείνουν να είναι πιο ευάλωτες στη βία και με τις λιγότερες πιθανότητες να την καταγγείλουν, ή ακόμα να βρουν δικαίωση από την καταγγελία τους αυτή.
·    Πολύ συχνά οι γυναίκες δεν γνωρίζουν τα ίδια τους τα δικαιώματα. Αυτό σαφώς αφορά τις γυναίκες της προηγούμενης κατηγορίας και κυρίως τις γυναίκες που ανήκουν στις λεγόμενες διακριτές ομάδες. Μερικές από τις ομάδες αυτές, όπως οι μετανάστριες, οι αιτούσες άσυλο γυναίκες, οι ρομά ή οι γυναίκες με αναπηρία βιώνουν, μαζί με το διπλό στίγμα, διπλό και τον κίνδυνο να υποστούν τη βία χωρίς καμία ή πολύ μικρή πρόσβαση σε υπηρεσίες και δομές δικαίωσης και περίθαλψης.
·    Η θεσμική έμφυλη βία ή η έμφυλη βία στο δημόσιο βίο μόλις άρχισε να συζητιέται κάπως περισσότερο με την ανάδειξη περιπτώσεων όπως εκείνης των υποχρεωτικών διερευνητικών γυναικολογικών εξετάσεων στις γυναικείες φυλακές ή την δολοφονική επίθεση στην Κωσταντίνα Κούνεβα. 

Η έμφυλη βία συμπεριλαμβάνει (αλλά δεν περιορίζεται μόνο) στα:

·    Έμφυλη ενδοοικογενειακή βία
·    Συζυγοκτονίες  
·    Βιασμός, ενδοοικογενειακός βιασμός και αιμομιξία 
·    Γάμος με τη βία
·    Επιθέσεις και δολοφονίες αποκαλούμενες «τιμής»
·    Εμπορία ανθρώπων
·    Επιθέσεις και δολοφονίες κινούμενες από εχθροπάθεια (hate crimes), λόγω σεξουαλικής ταυτότητας και προσανατολισμού των θυμάτων
·    Stalking 
·    Ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων
·    Σεξουαλικά εγκλήματα ως όπλα πολέμου

Να σημειώσουμε ότι στην Ελλάδα του 2011 τα χαρακτηριστικά της έμφυλης βίας εμπίπτουν σε όλες σχεδόν τις παραπάνω κατηγορίες πλην της τελευταίας.