Εκπαιδευτικά Ενημερωτικά Σεμινάρια

Εκπαιδευτικά Ενημερωτικά Σεμινάρια

 

 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΣΤΗΡΙΞΗ Α.Μ.Κ.Ε.» ανακοινώνει την λήξη του σχεδίου δράσης που αφορά την “Καταπολέμηση της έμφυλης βίας στην οικογένεια και των βίαιων εξαναγκασμών στο χώρο εργασίας” στο πλαίσιο της πράξης  3.2.4. «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ Μ.Κ.Ο. (ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ)»  (Α’ και Β’ Κύκλος) του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ του Υπουργείου Εσωτερικών και της  Ειδικής Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006  του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» (ΓΓΙΦ/ΕΥΕ).

Ομάδα στόχο του σχεδίου δράσης, αποτέλεσε κυρίαρχα το σύνολο των γυναικών της Π.Ε. Αχαΐας, της  Π.Ε. Ηλείας και της  Π.Ε.  Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που βιώνουν κάθε μορφή έμφυλης βίας και αντιμετωπίζουν προβληματικές καταστάσεις που απορρέουν από στερεότυπες αντιλήψεις είτε στην οικογένεια είτε στον εργασιακό τους χώρο.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης υλοποιήθηκε ή Δράση των Εκπαιδευτικών Ενημερωτικών Σεμιναρίων.

Στον κύκλο των  Εκπαιδευτικών Ενημερωτικών  Σεμιναρίων   συνολικής διάρκεια (36) εκπαιδευτικών  ωρών/ κύκλο που πραγματοποιήθηκαν  με την συνεργασία εξειδικευμένης Κλινικής Ψυχολόγου, της Νομικής Συμβούλου , του Ιατρού Εργασίας,  ως εξωτερικών  συνεργάτη της οργάνωσης, αλλά κα του ψυχολόγου και των εθελοντών της οργάνωσης, παραπέμφθηκαν είκοσι (20)  γυναίκες ωφελούμενες. Ο κύκλος  των εκπαιδευτικών αυτών σεμιναρίων εστίασε  αποκλειστικά σε θέματα νομικής συμβουλευτικής, διαχείρισης κρίσεων στην οικογένεια αλλά και το εργασιακό και  κοινωνικό περιβάλλον,   σε θέματα ιατρικής  φύσεως, παροχής Α’ βοηθειών, αντιμετώπισης βίαιων συμπεριφορών έμφυλης βίας όπως  και ψυχολογικής υποστήριξης, ενδυνάμωσης, και ενημέρωσης  των ωφελούμενων γυναικών.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό ΕΔΩ